The sense of wholeness | Trilogy workshop

-For English scroll below-

 

The sense of wholeness
‘A journey through all your layers’

 

Deze maand juni zullen er 3 eclipsen plaatsvinden, wat wil zeggen dat de zon of de maan verduisterd wordt. Met andere woorden, de zon en de maan worden letterlijk zichtbaar in hun donkere verschijning. Het energetisch trillingsveld dat hiermee geactiveerd wordt, nodigt ons uit om onze eigen donkere delen, dat wat in de schaduw staat, te onderzoeken en ademruimte te geven.

Met een combinatie van Guided channelings en Breathwork nemen wij, Malou en Lo, jullie 3 avonden mee op reis. Elke avond start met een meditatie, vanuit daar ontvangen jullie een channeling, die vervolgens middels ademhaling in je systeem kan integreren. Zo krijgen de donkere delen in jou de ruimte om onderzocht en losgetrild te worden.

Onze werkwijze vertrouwt op de kracht van embodied awareness, dat wil zeggen: De channelings nodigen bewustzijn uit bij alle delen van jezelf, met de adem integreer je deze in jouw systeem. De adem discrimineert niet, zij verwelkomt elke ervaring, wanneer je hierin blijft ademen, krijgt wat verstopt zit ruimte om te stromen. Door je open te stellen voor deze stroming activeert als vanzelf jouw natuurlijke, liefdevolle, zelfhelende trillingsveld.

De eerste avond verbinden we met de laag van het ego, het bewustzijn. De tweede avond maken we contact met de laag van jouw innerlijk kind, jouw natuurlijke wijsheid. De derde avond verbinden we met het hoger zelf, de straling die jij ten diepste bent.

We zullen werken in het moment, met de energie die dan aanwezig is. De informatie en oefeningen die worden gedeeld ontvang je na afloop als MP3 om hier zelf mee verder te gaan. Tijdens de samenkomsten werken wij met jullie als groep en wordt er niet een-op-een gewerkt, het veld wat wij vormen draagt ons als collectief. Heb je behoefte aan meer individuele begeleiding, dan kan je contact opnemen voor een persoonlijke sessie.

 

Tijden & data drieluik:
Inloop: 19.15u
Workshop: 19.30u tot 21.30u
Data: 12, 19 en 26 juni

Investering:
Ons werk komt vanuit abundance, daarom werken we met donaties.
Je mag doneren vanaf het magische bedrag van €33,-

Locatie:
Na inschrijving ontvang je de ZOOMLINK die toegang geeft tot de online space.

Malou: malou@leafandstone.nl
Lo: lo@innerjourneys.nl

 

 

The sense of wholeness
“A journey through all your layers”

 

There will be 3 eclipses this June, which means that the sun or moon will be obscured. In other words, the sun and moon literally become visible in their dark side. The energetic vibrational field that is activated during these times invites us to explore our own shadow sides and to give that which is hidden space to breathe.

Malou and Lo facilitate a field in which you can explore for yourself what this means on a personal level. We will make a journey in 3 evenings, where we combine Guided channelings and Breathwork. We start with a meditation, next you’ll receive a guided channeling, which you’ll integrate into your system through breathing. Through this process, you open the space to embrace and honour the vibrant truth that is dormantly present in your shadow.

We work with the energy that is present in the current moment. You will receive the information and exercises that are shared as MP3 afterwards to continue this journey on your own. During the meetings we work with you as a group. So although we come together as a group, we will only work with you as a collective field, you will not explicitly connect with each other. If you feel you need more personal guidance, you can contact us for an individual session.

We believe in the healing power of embodied awareness, in other words: The channelings invite you to become aware of all that you are, through breath you integrate this into your system. Your breath does not discriminate, it welcomes every experience, if you keep breathing, what’s stuck will start to move. While being present in this vibration, you automatically activate your loving, self-healing field.

The first evening we connect with the layer of the ego, consciousness. The second evening we make contact with the layer of your inner child, your innate wisdom. The third evening we connect with the higher self, the deep radiance you truly are.

 

Times & dates trilogy:
Walk in: 19.15u
Workshop: 19.30u till 21.30u
Dates: 12, 19 & 26 June

Investment:
We create from a place of abundance, therefor we work on a donation base.
You are welcome to donate from €33,-

Location:
After registration you receive a ZOOMLINK which allows you to join!

Malou: malou@leafandstone.nl
Lo: lo@innerjourneys.nl